среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie sztachety Winylowe na plot i furtę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu poza szczególnymi wypadkami.

Konstrukcja ogrodzenie PVC na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na to ani zgłaszania tego faktu do starostwa powiatowego prócz kilku wypadków.

Balustrady PCV na plot i furtę sztachetowa nie przewyższające wysokości 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma ościennymi działkami nie potrzebują żadnych formalności biurowych. Tyczy się to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń blisko dróg prywatnych i wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ogrodzenie z plastyku na plot i bramkę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia winno określać rodzaj ogrodzenia, procedurę wykonania jego instalacji i planowany termin startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba dołączyć deklaracje o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamiarach budowlanych i jeżeli jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Nieraz do stawiania ogrodzenie z plastiku na plot i furtkę sztachetowa zadane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może powstać w sytuacji, jak planowane ogrodzenia z Winylu na ogrodzenie i bramę ze sztachet jest nieprawidłowe z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W przypadku gdy proponowane sztachetki plastikowe na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowaprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zaczęcia prac przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty wybudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий